Skip to content

January 29, 2013
Ang simula nang WWII ay noong September 1, 1939 nang ideniklara nang pagsakop ng Poland ang mga German. Nang bumagsak ang Pearl Harbor sa mga kamay ng Hapon noong Disyembre 7, 1941 naging hudyat ito sa pagbagsak sa mga base ng Amerikano sa Pacifico. Idineklarang Open City ang Manila noong Disyembre 30, 1941 at pagdating ng January 2,1942 ay nagmartsa ang mga Hapon sa Manila. Nang makuha ng mga Hapon ang Intramuros sunud na sunod bumagsak ang mga rehiyon ng Pilipinas sa mga Hapon. Pero patuloy na lumalaban ang USAFE at mga Pilipino para maitangol ang bayan. Nang bumagsak ang Bataan at Corregidor ay lumipad si Gen. Douglas Mac Arthur patungung Amerika. Pero nag-iwan siya nang pa ngako na babalik siya sa Pilipinas. Nang bumagsak ang Bataan at Corregidor dito nagsimula ang infamous na DEATH MARCH na maraming Pilipino at Amerikanong namatay dahil sa walang hantong na paglalakad sa init at uhaw patungung Camp O’Donnel. At noong October 17,1944 ay dumating muli si Gen. Douglas Mac Arthur upang tuparin ang kanyang pangako, at kanyang kasama na si Sergio Osmenia Sr. sa “Leyte Landing”. Nagagapi ang mga Hapon unti-unti. At nang Bombahin ng Bombang Atomika sa Nagasaki at Hiroshima ay sumuko na ang mga Hapon sa mga Amerikano. At sa USS Missori nangako ang mga Hapon na suko na sila.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: