Skip to content

Batas ng Rekonsentrasyon

November 25, 2012

Ipinatupad ang Batas ng Rekonsentrasyon noong Hinyo 1, 1903 upang ipunin ang mga mamamayan sa isang lugar upang hindi na makapagbigay ng suporta sa mga pangkat ng kumakalaban sa pamahalaang Amerikano.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: