Skip to content

November 23, 2012

Ang pagkakaiba ng Pamahalaang Militar sa Pamahalaang Sibil

  •  Pamahalaang Militar-

walang karapatan o kapangyarihan and mga Tao kung indeklara ito sa isang lugar dahil mga sundalo lamang sila.

 

  • Pamahalaang sibil- 

maaring namuno ang mga Filipino dahil itatag ito sa pilipinas ng mga amerikano upang magkaroon ng karapatan mamahala sa sariling bansa.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: