Skip to content

ANG PAMAHALAANG SIBIL

November 22, 2012
 

ANG PAMAHALAANG SIBIL
Noong
Marso 2, 1901
, ipinasa ng US Congress angSpooner Amendment.
Ang
Spooner Amendment
ay isang batas nanagbigay-daan upang palitan na ang pamahalaangmilitar at ipatupad ang
pamahalaang sibil.
Ito ay isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ngsibilyan [ mamayan].
Ito ay may layuning itaas ang demokratikongpamumuno kung saan ang kapangyarihan ay nasakamay ng mga mamamayan.
Nagsasaad din dito na ang kapangyarihang militar aynasa ilalim lamang ng kapangyarihang sibilyan at angmga sundalo ay itinalaga upang protektahan ang mgakarapatan ng mga mamamayan.
Sa ilalim ng pamahalaang sibil, ang pangalawangkomisyon
(Taft Commission)
ay tumatayo bilanglehislatibong sangay ng Pilipinas.
Si
William H. Taft,
ang naging gobernador-heneral ngpamahalaang sibil.
Ang iba pang kasapi ng komisyon ay naging kalihimng iba’t ibang sangay ng ehekutibo.
Bagama’t matatag na ang pamahalaang sibil sa mgamapayapang lugar, ang pamahalaang militar aynananatili pa ring ipinatutupad ng USA sa ibangbahagi ng kolonya.
Maraming magagandang bagay ang nangyari sapanahon ng pamahalaang sibil lalo na sa ilalim ngpamamahala ni Gobernador-Heneral Taft.
Isa na rito ang pagpapatibay ng Cooper Act na maskilala sa tawag na Philippine Bill of 1902.
Ang batas na ito ay naghahangad na ibigay sa mgaPilipino ang mga sumusunod:
1.Paggawad ng mga kaukulang karapatan maliban sakarapatang panghukuman;2.Pagtatalaga ng mga Plipinong komisyonado sa USCongress;3.Pagtatatag ng Philippine Assembly (Asambleya ngPilipinas) na kakatawan bilang mababang kapulunganng lehislatibong sangay ng Pilipinas at pagpapanatiling Philippine commission (Komisyon ng Pilipinas)bilang mataas na kapulungan ng lehislatibo; at4.Panangalaga ng mga likas na yaman para sa mgaPilipino.
Hulyo 30,1907
kauna-unahang halalan sa Pilipinas sapanahon ng mga Amerikano.Ito ay ang halalan sa magiging kasapi ngPhilippine Assembly.
PartidoNacionalista
itinatag ng mga nanalo sa halalan atnaging pinakamakapangyarihang partidonoong panahong iyon.
Oktubre 16,1907
ginanap ang inagurasyon ng PhilippineAssembly.
SergioOsmena
hinirang bilang tagapagsalita ngkapulungan.
Manuel LuisQuezon
hinirang bilang pinuno ng mayorya.
BenitoLegardaPabloOcampo
Ayon na rin sa kautusan ng Philippine Billof 1902, naghirang ng 2 Pilipinongkomisyonado ang mga Amerikano.Bagama’t walang karapatang bumoto saUS Congress, sila ay nagsilbingtagapagtanggol ng inters ng mgamamamayang Pilipino.Sila ang unang 2 komisyonado ng bansa.
Manuel LuisQuezon
naging komisyonado rin mula 1909 –1916.
Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: