Skip to content

Ang KALIBAPI

Ang KALIBAPI (Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas) ay itinatag ni Jose B. Vargas noong ika 4-ng Disyembre, 1942 alinsunod sa kautusan ng Pamunuan ng Hukbong Hapones. Ang KALIBAPI ay naging makinarya sa propaganda ng mga Haponesupang makuha ang simpatya at pakikiisa ng mga Pilipino. Nang lumaon ito ay itinatag na isang partido pulitikal. Binuwag ang lahat ng mga lapiang pulitikal at tanging KALIBAPI lamang ang partidong pulitikal na pinahihintulutang umiral ng mga Hapones.

Advertisements
Image

images.jpeg

Aside

Ang simula nang WWII ay noong September 1, 1939 nang ideniklara nang pagsakop ng Poland ang mga German. Nang bumagsak ang Pearl Harbor sa mga kamay ng Hapon noong Disyembre 7, 1941 naging hudyat ito sa pagbagsak sa mga base ng Amerikano sa Pacifico. Idineklarang Open City ang Manila noong Disyembre 30, 1941 at pagdating ng January 2,1942 ay nagmartsa ang mga Hapon sa Manila. Nang makuha ng mga Hapon ang Intramuros sunud na sunod bumagsak ang mga rehiyon ng Pilipinas sa mga Hapon. Pero patuloy na lumalaban ang USAFE at mga Pilipino para maitangol ang bayan. Nang bumagsak ang Bataan at Corregidor ay lumipad si Gen. Douglas Mac Arthur patungung Amerika. Pero nag-iwan siya nang pa ngako na babalik siya sa Pilipinas. Nang bumagsak ang Bataan at Corregidor dito nagsimula ang infamous na DEATH MARCH na maraming Pilipino at Amerikanong namatay dahil sa walang hantong na paglalakad sa init at uhaw patungung Camp O’Donnel. At noong October 17,1944 ay dumating muli si Gen. Douglas Mac Arthur upang tuparin ang kanyang pangako, at kanyang kasama na si Sergio Osmenia Sr. sa “Leyte Landing”. Nagagapi ang mga Hapon unti-unti. At nang Bombahin ng Bombang Atomika sa Nagasaki at Hiroshima ay sumuko na ang mga Hapon sa mga Amerikano. At sa USS Missori nangako ang mga Hapon na suko na sila.

Benevolent assimilation

Noong Disyembre 21, 1898, inisyu ni President William Mckinley ang BENEVOLENT ASSIMILATION PROCLAMATION, at inanunsyu sa Pilipinas noong Enero 4, 1898. Ito ay patakaran ng Amerika bilang transisyon ng Pilipinas mula direktang kolonya patungong kasarinlan. Itinadhana ang orihinal 1935 Saligang Batas para sa isang Kongreso na may isang Kapulungan ng mga Kinatawan at nirebisa ito noong 1940 para bigyang-daan ang kongresong may dalawang kapulungan: Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan (Kamara de Representantes) at para baguhin din ang termino ng presidente. Sa saligang batas na ito, may hangganan ang Pangulo sa terminong apat na taon at maaari lamang maupo ng dalawang termino, ngunit isang Pagpupulong ng Saligang Batas (Constitutional Convention) ang ginanap noong 1971 upang baguhin ang Saligang Batas ng 1935.

Batas ng Bandila

Ang Batas Watawat (mas kilala na Flag Law) ay isang batas na nagkokondena sa watawat ng Pilipinas o anumang makabayang watawat, bandera at sagisag, lalo’t higit sa mga gamit na may kaugnayan sa samahang Katipunan. Ipinagbabawal din ng batas na ito ang paggamit o pagpapatugtog ng pambansang awit ng Pilipinas. Ipinasa ang batas na ito noong 6 Setyembre 1907, at pinawalang-bisa naman makalipas ang labindalawang taon.

Batas ng Rekonsentrasyon

Ipinatupad ang Batas ng Rekonsentrasyon noong Hinyo 1, 1903 upang ipunin ang mga mamamayan sa isang lugar upang hindi na makapagbigay ng suporta sa mga pangkat ng kumakalaban sa pamahalaang Amerikano.

Batas sa Panunulisan

Ang Brigandage Act ng 1902 ay isang batas na nagbabawal sa mga Filipino na magtayo o bumuo ng mga samahan at kilusang makabayan. Ang anumang uri ng pag-aaklas laban sa mga Amerikano ay itinuturing na gawaing kawatan. Ito ay ipinatupad sa tulong ng Komisyon ng Filipinas noong panahon ng pananakop ng Amerika.